Ο.Λ.Π.:Εγγραφα και σχέδια σχετικά με την επανόρθωσιν του λιμένος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , [χ.χ.]
Πηγή:Διάφορα τεχνικής φύσεως κείμενα οργανισμών
Λέξη-Κλειδί:Λιμενικά Εργα

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.607