Δημόσια συζήτησις επί του θέματος του ελληνικού διυλιστηρίου πετρελαίων(6)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Α΄διυλιστήριον:Δημόσια συζήτησις εις ΤΕΕ 1954
Λέξη-Κλειδί:Διυλιστήρια
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.635