Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της βουλής:Συνεδρίασις ΚΔ΄

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1964
Πηγή:Παππας
Λέξη-Κλειδί:Υδροηλεκτρικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.654