Για την αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοικήσεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1965
Πηγή:Αθήναι,λιμήν Πειραιώς:Πολεοδομικά,στεγαστικά,ε΄συνέδριον αρχιτεκτόνων,ύψος οικοδομών,ύδρευσις αφαλάτωσις,τοπική αυτιδιοίκησις,δημοτικαί εκλογαί
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.676