Διακήρυξις διαγωνισμού δια την εκμετάλευσιν του κρατικού διυλιστηρίου πετρελαίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , [χ.χ.]
Πηγή:Το διυλιστήριον πετρελαίου Ασπρόπυργου
Λέξη-Κλειδί:Διυλιστήρια
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.1179