ΤΟΤΕΕ 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα αποχετεύσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίχας Α., Γκιουζέλη-Μποσινάκου Ε., Τσαδάρης Ι., Πάνος Α., Φίλιππας Κωνσταντίνος
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ,Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1998
Έκδοση:
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ