Παραπομπή APA

(1964). Πίναξ πληρωμών δημόσιων έργων(Γενομένων από 1,1.1964 έως 31.12.1964). [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Πίναξ πληρωμών δημόσιων έργων(Γενομένων από 1,1.1964 έως 31.12.1964). [χ.τ.], 1964.

Παραπομπή MLA

Πίναξ πληρωμών δημόσιων έργων(Γενομένων από 1,1.1964 έως 31.12.1964). [χ.τ.], 1964.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.