Πίναξ πληρωμών δημόσιων έργων(Γενομένων από 1,1.1964 έως 31.12.1964)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1964
Πηγή:Δημόσια έργα, θέματα τεχνικών, σχέδιον νόμου περί αναμορφώσεως δια τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.5367/32
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Φυσική περιγραφή:Φύλλα σε ντοσιέ
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)