Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της βουλής:Συνεδρίασις Ος΄

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1962
Πηγή:Πολιτικά θέματα συζήτησις, προτάσεως δυσπιστίας 17-5-1962 εως 21-5-1962
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.673