Παραπομπή APA

Στουπαθής Π. (1953). Το δίκτυον αποχετεύσεων του συγκροτήματος των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και των πέριξ Δήμων και Κοινοτήτων. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Στουπαθής Π. Το δίκτυον αποχετεύσεων του συγκροτήματος των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και των πέριξ Δήμων και Κοινοτήτων. [χ.τ.], 1953.

Παραπομπή MLA

Στουπαθής Π. Το δίκτυον αποχετεύσεων του συγκροτήματος των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και των πέριξ Δήμων και Κοινοτήτων. [χ.τ.], 1953.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.