Το δίκτυον αποχετεύσεων του συγκροτήματος των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και των πέριξ Δήμων και Κοινοτήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στουπαθής Π.
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1953
Πηγή:Αθήναι(λεκανοπέδιον)Πολεοδομικά,υγεία,σχέδια πόλεων,λιγνιτορυχεία,λαική κατοικία,αυθαίρετα,πλημμύραι(βλ. φάκελλον Πειραιώς,χάρτας Αθηνών)
Λέξη-Κλειδί:Αποχέτευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Φυσική περιγραφή:φύλλα σε ντοσιέ
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)