Παραπομπή APA

Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων κειμένων διατάξεων". [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων κειμένων διατάξεων". [χ.τ.].

Παραπομπή MLA

Σχέδιον Νόμου "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων κειμένων διατάξεων". [χ.τ.].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.