Το ενεργειακό πρόβλημα και ο πυρηνικός ηλεκτρισμός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αγγελόπουλος Α.
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1966
Πηγή:Ενεργεικά ΔΕΗ ,συνέδριον Π.Μ."Το ενεργειακόν πρόβλημα",Πρόγραμμα δεκαετίας
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρισμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.598