Μαθήματα εφηρμοσμένης στατικής Μέρος Γ΄ Ωθησις γαιών επί τοίχων αντιστηρίξεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κιτσίκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Ν.Κιτσίκης,Ωθησις γαιών(σημειώσεις λιθόγραφοι και χειρόγραφοι)
Λέξη-Κλειδί:Στατική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.575