Παραδόσεις εκ του μαθήματος των τοίχων αντιστηρίξεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κιτσίκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , [χ.χ.]
Πηγή:Ν.Κιτσίκης,Ωθησις γαιών(Σημειώσεις λιθόγραφοι και χειρόγραφοι)
Λέξη-Κλειδί:Αντιστηρίξεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.575