Το ύψος ενέργειας εις τας εγκαταστάσεις Αχελώου Κλεώνυμου Στυλιανίδου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στυλιανίδης Κλεώνυμος
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1966
Πηγή:Αλουμίνιον,βλ.επίσης Δ.Ε.Η ΙΙ και Βιομηχανικά
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.668