Προοπτικές της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χρυσολούρης Σ.
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1966
Πηγή:Αλουμίνιον,βλ.επίσης Δ.Ε.Η ΙΙ και Βιομηχανικά
Λέξη-Κλειδί:Βαριά Βιομηχανία
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.668