Προς τα μέλη του τμήματος Σχολών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως του Συντονιστικού Συμβουλίου Επαγγαλματικής Εκπαιδεύσεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1960
Πηγή:Τεχνική και επαγγελματική παιδεία
Λέξη-Κλειδί:Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.644