Σιδηραί γέφυραι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , [χ.χ.]
Πηγή:Ν.Κιτσίκης,σιδηρά έργα,σημειώσεις λιθόγραφοι και χειρόγραφοι
Λέξη-Κλειδί:Σιδηρές Γέφυρες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.663