Κατάσταση υπόγειων νερών στη Θεσσαλία και επιπτώσεις από ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων υδρογεωτρήσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θάνος Μ., Μανούδης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΓΕΩΤΕΕ Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος, Ε.Ε. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : ΓΕΩΤΕΕ Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48094954 Κ