Υπόμνημα των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας "Περί επιβεβλημένων μέτρων δια τα δημόσια έργα".

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1960
Πηγή:Σύμβασις ζακχάρεως,δημόσια έργα,αμοιβαί μηχανικών,ΟΑΣΘ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.452