Η πορεία των μαζικών αγώνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδημητρίου Ι.
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1966
Πηγή:Πολιτικά από Νοέμβριο 1966
Λέξη-Κλειδί:Πολιτική

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.605