Παραπομπή APA

(1966). Εισήγησις επί του θέματος εκσυγχρονισμού του κρατικού διυλιστηρίου. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Εισήγησις επί του θέματος εκσυγχρονισμού του κρατικού διυλιστηρίου. [χ.τ.], 1966.

Παραπομπή MLA

Εισήγησις επί του θέματος εκσυγχρονισμού του κρατικού διυλιστηρίου. [χ.τ.], 1966.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.