Ενωσις συλλόγων γονέων μαθητών γυμνασίων Αθηνών και περιχώρων, προς τον κύριο Κιτσίκην Νικόλαον, βουλευτή Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1966
Πηγή:Αποκόμματα
Λέξη-Κλειδί:Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.646