Εκθεσις και συμπεράσματα επί του πρώτου διεθνούς συνεδρίου αφαλατώσεως ύδατος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καρκάντζος Ξ.
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , [χ.χ.]
Πηγή:Αποκόμματα
Λέξη-Κλειδί:Αφαλάτωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.4