Η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών δια την εφαρμογήν του ενιαίου μισθολογίου δημόσιων υπαλλήλων στρατιωτικών κ.λ.π.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1966
Πηγή:Κύριον Νικόλαον Κιτσίκην τ. πρόεδρον ΤΕΕ, Μουρούζη 9,ενταύθα
Λέξη-Κλειδί:Μισθολόγιο
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.695