Εισηγητική έκθεσις, επί του σχεδίου Ν.Δ. "περί οργανώσεως της περιφερειακής αναπτύξεως".

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1966
Πηγή:Κον Νικ.Κιτσίκην
Λέξη-Κλειδί:Περιφέρεια
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.705