Εταιρία μελετών οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως:Ανακοίνωσις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1966
Πηγή:Κον Νικ.Κιτσίκην
Λέξη-Κλειδί:Οικονομία
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.705