Επίσημα πρακτικά της ειδικής επιτροπής της βουλής του άρθρου 35 του συντάγματος:Συνεδρίασις ΞΔ΄

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1966
Λέξη-Κλειδί:Πολιτική

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.556