Δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική (1995:Θεσσαλονίκη) Πρακτικά ημερίδας Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική Πρακτικά ημερίδας τμήματος Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1995
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 720.7 Α

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 378.103 ΔΗΜ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη