Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της βουλής:Συνεδρίασις ΙΘ΄

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1967
Πηγή:Λόγοι Αθηνών,Θεσσαλονίκης-Ηρακλείου(Ηλίου-Κύρκος-Κιτσίκης-Ευραιμίδης)
Λέξη-Κλειδί:Πολιτική

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.1188