Παρατηρήσεις για τη συμβολή στο σχέδιο προγράμματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1967
Πηγή:Λόγοι Αθηνών,Θεσσαλονίκης-Ηρακλείου(Ηλίου-Κύρκος-Κιτσίκης-Ευραιμίδης)
Λέξη-Κλειδί:Πολιτική