Παραπομπή APA

Μπάφας Β. (1996). Μελέτη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου σε αντιδραστήρα SBR με χρήση μικτής καλλιέργειας. Πάτρα.

Παραπομπή Chicago Style

Μπάφας Β. Μελέτη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου σε αντιδραστήρα SBR με χρήση μικτής καλλιέργειας. Πάτρα, 1996.

Παραπομπή MLA

Μπάφας Β. Μελέτη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου σε αντιδραστήρα SBR με χρήση μικτής καλλιέργειας. Πάτρα, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.