Μελέτη βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου σε αντιδραστήρα SBR με χρήση μικτής καλλιέργειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπάφας Β., Νταλταγιάννης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:58σ. : σχ.
Κωδικός DEWEY:661.0712 - (Φωσφορος:Χημικη τεχνολογια)
363.7284 - (Υγρά απόβλητα:Διάθεση αποβλήτων:Περιβάλλον)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)