Παραπομπή APA

Γιαννίκος Α. (1996). Μελέτη αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση και σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με υπόστρωμα γλυκόζη. Πάτρα.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννίκος Α. Μελέτη αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση και σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με υπόστρωμα γλυκόζη. Πάτρα, 1996.

Παραπομπή MLA

Γιαννίκος Α. Μελέτη αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση και σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με υπόστρωμα γλυκόζη. Πάτρα, 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.