Μελέτη αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση και σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου με υπόστρωμα γλυκόζη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννίκος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:πολλ.αρ.
Κωδικός DEWEY:660.63 - (Βιοχημικη μηχανικη)
660.283 - (Χημικοι αντιδραστηρες:Χημικη μηχανικη)
DEWEY Γενικού θέματος:660 - (ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)