Σήραγγες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαρούνης Α.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1958 (τ.Ι) 1959 (τ.ΙΙ)
Όνομα μέρους:Ερευνητικαί εργασίαι, εισαγωγή εις την γεωλογίαν των σηράγγων, τοπογραφήσεις και επιμετρήσεις, στοιχεία υπολογισμού, μέθοδοι διανοίξεως εντός σκληρών πετρωμάτων (τ.Ι)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.19 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.193 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη