Παραπομπή APA

Μιχαήλ Ιωάννης Μ. (1973). Η διαχείρισις του εγγείου παράγοντος εντός του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών. Αθήναι: ΥΔΕ - Υπηρεσία Οικισμού.

Παραπομπή Chicago Style

Μιχαήλ Ιωάννης Μ. Η διαχείρισις του εγγείου παράγοντος εντός του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών. Αθήναι: ΥΔΕ - Υπηρεσία Οικισμού, 1973.

Παραπομπή MLA

Μιχαήλ Ιωάννης Μ. Η διαχείρισις του εγγείου παράγοντος εντός του ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών. Αθήναι: ΥΔΕ - Υπηρεσία Οικισμού, 1973.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.