Μελέτη ελευθέρων φερμιονίων με χρήση πλέγματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπάθας Γ.Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ Τμ.ΗΜ-Τομέας Φυσικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1774 Μπ