Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (13o : 1999 : Ρέθυμνο)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σκυρόδεμα
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Κατασκευές
Σεισμοί
Βλάβες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:http://library.tee.gr/digital/m1751_1800/m1766/m1766_contents.htm