Πληροφοριακόν δελτίον δια τα μέλη της Ενώσεως Φίλων Νέας Κίνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1959
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 300