Παραπομπή APA

(1979). Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας: ιε΄- ιθ΄ αί. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος "Μέλισσα".

Παραπομπή Chicago Style

Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας: ιε΄- ιθ΄ αί. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος "Μέλισσα", 1979.

Παραπομπή MLA

Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας: ιε΄- ιθ΄ αί. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος "Μέλισσα", 1979.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.