Παραπομπή APA

Κανελλόπουλος Α. Φυσικοί πόροι και ενεργειακή πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Παραπομπή Chicago Style

Κανελλόπουλος Α. Φυσικοί πόροι και ενεργειακή πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Παραπομπή MLA

Κανελλόπουλος Α. Φυσικοί πόροι και ενεργειακή πολιτική. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.