Θράκη Το σταυροδρόμι των διεθνών δικτύων (μεταφορικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών) - Εναρμόνιση με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μανανάς Δημήτριος, Πετρίδης Δημήτρης Κ., Πλέσιας Αργύρης Ι., Τσάγκος Σταύρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Θράκης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αλεξανδρούπολη , 1999
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μεταφορές
Προστασία Περιβάλλοντος
Τηλεπικοινωνίες
Δίκτυα
Ενέργεια
Οικοσυστήματα
Φυσικό Περιβάλλον
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1820
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 413
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 23
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.94957 Μ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 88
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1017
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη