Μετασχηματιστές και ηλεκτρικές μηχανικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Haberle G., Haberle H.
Άλλοι συγγραφείς: Φωτιάδης Ν. (Μεταφραστής)
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις , 1994
Σειρά:Βιβλιοθήκη του Ηλεκτρολόγου
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ