Παραπομπή APA

(1961). Εξωτερικόν Εμπόριον της Ελλάδος κατά χώρας 1959. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Εξωτερικόν Εμπόριον της Ελλάδος κατά χώρας 1959. Αθήναι, 1961.

Παραπομπή MLA

Εξωτερικόν Εμπόριον της Ελλάδος κατά χώρας 1959. Αθήναι, 1961.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.