Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1998
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Μετεγκατάσταση Βιομηχανιών
Νομοθεσία
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1748