Ανάπτυξη ημιαγωγών καδμίου-σεληνίου-τελλουρίου.Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους

Λεπτά, πολυκρυσταλλικά φιλμ ημιαγωγίμων ενώσεων σεληνιούχου καδμίου και καδμίου-σελήνιου-τελλουρίου (μικτό διάλυμα CdSe και CDT ) παρασκευάστηκαν με καθοδική ηλεκτροαπόθεση από όξινα υδατικά διαλύματα πάνω σε κατάλληλα ηλεκτρόδια. Εξετάστηκαν η κρυσταλλική δομή το εύρος του ενεργειακού διακένου και η σύσταση των αποθεμάτων ως συνάρτηση των συνθηκών στο ηλεκτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουρουσιάν Μ., Λοϊζος Ζ., MAURIN G., Σπυρέλλης Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ , Οκτ.-Δεκ. 1994 ; τ. 14, τεύχ. 3 , σ. [29]-44
Λέξη-Κλειδί:Ημιαγωγοί
Κάδμιο
Σελήνιο
Τελλούριο
Ηλεκτρόλυση
Φυσικοχημεία
Semiconductors
Cadmium
Electrolysis
Διαδίκτυο:Tο πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΓ 1994/4