Η περί τα δημόσια έργα διαλληλία υπό τον φακόν του πρακτικού λόγου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πρωτευούσης
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1962
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.068 Δ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη