Η περί τα δημόσια έργα διαλληλία υπό τον φακόν του πρακτικού λόγου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Πρωτευούσης
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1962
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια